De Dontwikkelcyclus is de manier om planmatig te verbeteren en is gebaseerd op de reeds bekende Deming Cirkel, beter bekend als PLAN, DO, CHECK, ACT.

Dit kan zijn op het gebied van leiderschap, of op het gebied van proceswijzigingen, maar het kan ook zitten in de gewenste skills van de medewerkers.

Meekijken op de werkvloer

Fase 1 is de analyse fase. In deze fase wordt er meegekeken op de werkvloer en worden de medewerkers geïnterviewd. Hierdoor wordt er in kaart gebracht welke hick-ups overwonnen moeten worden om de verandering te laten slagen.

In deze fase ligt de focus op:

 • Kijken én Luisteren
 • Vragen én verifiëren
 • Ervaren én analyseren.

Voor organisaties tot 10 medewerkers komt dit ongeveer neer op een tijdbesteding van drie dagen. Voor een organisatie tot 100 medewerkers is dit gemiddeld tien dagen. Bij grotere organisaties stellen wij vooraf vast wat de tijdsbesteding zal zijn.

Het plan van aanpak is essentieel bij planmatig verbeteren

Fase 2 staat in het teken van het plan van aanpak. Aan de hand van brainstormsessies en workshops wordt bepaald wat er exact dient te gebeuren. In een projectplanning wordt vastgesteld wie dat dan doet en wanneer het klaar moet zijn.

In deze fase ligt de focus op:

 • De neuzen dezelfde/de juiste kant op.
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk stellen.
 • Inzicht geven in de te nemen hobbels.

Voor organisaties tot 10 medewerkers komt dit ongeveer neer op een tijdbesteding van één dag. Voor een organisatie tot 100 medewerkers is dit gemiddeld vijf dagen. Bij grotere organisaties stellen wij vooraf vast wat de tijdsbesteding zal zijn.

Begeleiding tijdens het proces

In Fase 3 begint de proces begeleiding. Dit kan zijn in de vorm van projectmanagement en/of in de vorm van training en coaching.

In deze fase ligt de focus op:

 • Het wegnemen van obstakels.
 • De ontwikkeling van skills.
 • De ontwikkeling en/of het herstel van motivatie.
 • Het bieden van perspectief voor de nieuwe situatie.

Voor organisaties tot 10 medewerkers komt dit ongeveer neer op een tijdbesteding van één dag per maand voor de periode van zes maanden. Voor een organisatie tot 100 medewerkers is dit gemiddeld vijf á tien dagen per maand voor de periode van zes maanden. Bij grotere organisaties stellen wij vooraf vast wat de tijdsbesteding zal zijn.

De verandering verankeren in de organisatie

Fase 4 staat voor continuous improvement. Hierin wordt uw organisatie begeleid aan de hand van coaching en terugkomdagen.

In deze fase ligt de focus op:

 • ‘De stok achter de deur’.
 • Borging van de planmatige verbetering.
 • De aanwezigheid van een blijvende externe vraagbaak.

Voor organisaties tot 10 medewerkers komt dit ongeveer neer op een tijdbesteding van één dag per kwartaal voor zolang dat nodig is. Voor een organisatie tot 100 medewerkers is dit gemiddeld één dag per maand zolang dat nodig is. Bij grotere organisaties stellen wij vooraf vast wat de tijdsbesteding zal zijn.

Wil je meer weten over de manier om planmatig te verbeteren, voel je vrij een gratis intake in te plannen via onderstaande button of via de bedrijven pagina van Dontwikkeling op linkedin.