Don, een gesprek met jou is zó typisch. Altijd dat schrijfblok met die lege pagina en dat stapeltje papier er onder. Jij bent anders dan andere consultants met hun vaste methodes.

Elke casus is anders, daarom weet ik nooit van te voren wat de oplossing gaat zijn en welke methodes zich daar voor lenen. Daarom wil ik elk gesprek of traject beginnen met een ongeschreven blad. Onder dat onbeschreven blad zitten echter meer dan genoeg ‘beschreven bladen/ervaringen/methodieken’ om uit te putten, om tot de juiste oplossing te komen.

Maar het begint altijd met luisteren naar de ander en aansluiten op de kennis, kunde en ervaringen die er al zijn bij de opdrachtgever. Ik hoef absoluut niet meer verstand te hebben van jouw business dan jijzelf, om te ontdekken en te snappen waar de hickups zitten. Juist daarom geloof ik in ‘blanco beginnen’.

Wanneer ik dat doe, ervaar ik mijn eigen passie voor én behoefte aan improviseren, prikkelen en verhelderen. Om die reden ben ik ook niet passend op een standaard profiel of methode. Dat wil ik ook helemaal niet.

Mijn werk begint bij meekijken in het proces, de pijn inzichtelijk maken en daarna samen een plan van aanpak maken om de juiste mensen en middelen in te schakelen om samen naar beter te komen.

·       Vanuit een interim rol, aanvullende verbeteringen aandragen.
·       Vanuit een coachrol, prikkelen om iemand zelf te laten verbeteren óf
·       Doormiddel van training of intervisie, teams of afdelingen in beweging krijgen.

Ervaar jij hick ups in je proces, maar kun je net de vinger er niet op leggen waar het zeer doet? Neem dan eens contact op. Gewoon vrijblijvend voor een kop koffie. Wie weet waar één blanco blad ons brengt.

#veranderen en #verbeteren door #educatie
Dontwikkeling Interim, training en adviesActiveer om grotere afbeelding te bekijken,