Dontwikkeling helpt bedrijven om het rendement te verhogen door u en uw medewerkers beter in te zetten. Bijvoorbeeld wanneer:

  • Uw organisatie mee moet veranderen met de veranderende vraag in de markt.
  • Er in uw organisatie sprake is van plotselinge/snelle groei óf krimp.
  • Er binnen uw organisatie behoefte is aan begeleiding bij het aanscherpen van de missie, visie en strategie en de operationele gevolgen hiervan.
  • U voor het eerst te maken krijgt met het aansturen van personeel.

De Dontwikkelcyclus

  • Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een gedragsverandering door een verbetering van processen, systemen en mensen.
  • Op basis van de vier fasen van de dontwikkelcyclus komt deze gedragsverandering tot stand.

dontwikkel cyclus