Voor open trainingen en workshops geldt het volgende:

Inschrijving

Inschrijven kan alleen via onze website. Als we je inschrijving ontvangen hebben, sturen we je een schriftelijke bevestiging van je inschrijving. Jouw aanmelding is daarmee definitief, de overeenkomst tot deelname is hiermee tot stand gekomen.

Optie nemen

Het is mogelijk een vrijblijvende optie op een training te nemen. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Factuur

 • Voorafgaand aan de training ontvang je van ons de factuur.
 • De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen.

Annuleren

 • De overeenkomst tot deelname is uitsluitend schriftelijk te annuleren.
 • Als je annuleert tot twee weken voor de aanvangsdatum van de training brengt Dontwikkeling je geen kosten in rekening.
 • Annuleer je binnen twee weken voor aanvangsdatum van de training, dan brengt Dontwikkeling 100% van de trainingskosten in rekening.
 • Het is mogelijk om bij verhindering een vervanger deel te laten nemen.
 • Als je op de eerste dag van de training niet verschijnt of als je de training tussentijds beëindigt, dan brengt Dontwikkeling de volledige trainingskosten in rekening.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.
 • Alleen bij hoge uitzondering kan hier in overeenstemming met Dontwikkeling van worden afgeweken.

Annulering door Dontwikkeling

 • Dontwikkeling behoudt zich het recht voor bij geringe deelname wijzigingen in de
  begeleiding aan te brengen.
 • Dontwikkeling behoudt zich het recht voor tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training bij onvoldoende deelname de uitvoering van de training te annuleren.