Mede omdat er een arbeidstekort is, blijken steeds meer organisaties te investeren in opleidingen en trainingen. De vraag naar trainingen en workshops stijgt. Een workshop, opleiding of training staat alleen nooit op zichzelf. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld onderstaande aanvraag;

Don!, We hebben teambuilding sessie/dag gedaan, daar kwam uit dat kunnen verbeteren op het geven van feedback. Heb jij een workshop feedback op de plank liggen?

Workshops als quick fix

Feedback is veel meer dan alleen een truc of skill. Het draait om jouw positie in de organisatie(cultuur), de teamsamenstelling en/of eventuele zakelijke trauma’s uit het verleden. Het draait ook om het type mensen met bijbehorende gedragspatronen. Het begint met de vraag; waarom wil je elkaar überhaupt feedback geven? Deze vraag is onderdeel van een verandertraject daarmee aanleiding tot de stijgende vraag naar trainingen en workshops.

Wat belemmert de organisatieontwikkeling? Belemmert het openheid en daarmee onderling vertrouwen? Wil je groeien als bedrijf, of meer werkgeluk voor jouw medewerkers? Wil je bereidheid stimuleren om te veranderen en te verbeteren? Waar komt het door dat juist nu deze behoefte ontstaat?

Je begrijpt het al, achter zo’n vraag zit veel meer, en niet elke situatie vraagt om dezelfde aanpak.

De vraag naar trainingen en workshops stijgt door marktveranderingen

De vraag naar trainingen en workshops stijgt niet alleen, de organisatie moet vooral mee veranderen met de veranderende vraag in de (arbeids)markt. Het kan daardoor ook zijn dat de organisatie moeite heeft om de neuzen de zelfde kant op te krijgen en te houden. Of een ondernemer krijgt voor het eerst te maken met het aansturen van personeel, mensen die net even anders gestimuleerd worden dan de ondernemer zelf. Er is binnen de  organisatie dan behoefte aan begeleiding bij het aanscherpen van de missie, visie en strategie en de operationele gevolgen hiervan. Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een gedragsverandering door een verbetering van processen, systemen én van mensen. Juist om deze reden werken wij volgens de dontwikkelcyclus.

Dontwikkelcyclus

Op basis van de vier fasen van de dontwikkelcyclus komt deze gedragsverandering tot stand.

De vraag naar trainingen en workshops stijgt

Verandercommunicatie

Door mee te kijken op de werkvloer en de medewerkers te interviewen wordt er in kaart gebracht welke hick-ups overwonnen moeten worden om de verandering te laten slagen.

In deze fase ligt de focus op:

 • Kijken én Luisteren
 • Vragen én verifiëren
 • Ervaren én analyseren.

Implementeren

Op basis van de bevindingen wordt aan de hand van brainstormsessies en workshops bepaald wat er exact dient te gebeuren. In een projectplanning wordt vastgesteld wie dat dan doet en wanneer het klaar moet zijn.

In deze fase ligt de focus op:

 • De neuzen dezelfde/de juiste kant op.
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk stellen.
 • Inzicht geven in de te nemen hobbels.

Procesbegeleiding

In Fase 3 begint de proces begeleiding. Dit kan zijn in de vorm van projectmanagement en/of in de vorm van training en coaching.

In deze fase ligt de focus op:

 • Het wegnemen van obstakels.
 • De ontwikkeling van skills.
 • De ontwikkeling en/of het herstel van motivatie.
 • Het bieden van perspectief voor de nieuwe situatie.

Continu verbeteren

Fase 4 staat voor continuous improvement. Hierin wordt uw organisatie begeleid aan de hand van coaching en terugkomdagen.

In deze fase ligt de focus op:

 • ‘De stok achter de deur’.
 • Borging van de verbetering.
 • De aanwezigheid van een blijvende externe vraagbaak.

Dus het antwoord is; JA, ik heb nog wel een workshop feedback op de plank liggen, maar beloof me dat we samen verder kijken naar wat er nodig is!

Benieuwd hoe je dit goed doet en hoe lang zoiets duurt? Neem dan vrijblijvend contact op. Een eerste gesprek kost niets! Meer weten? Neem dan contact met ons op via de website of via de Linkedin bedrijvenpagina van Dontwikkeling.

Geef een reactie